ยินดีต้อนรับสู่

พันธมิตรด้านเทคโนโลยี

VMware เป็นผู้นำด้าน virtualization และ โซลูชัน cloud infrastructure ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในยุค Cloud ลูกค้าสามารถพึ่งพา VMware เพื่อช่วยเปลี่ยนวิธีการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการและขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของพวกเขา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Nutanix สร้างโครงสร้างที่ซับซ้อน ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความสำคัญกับแอพพลิเคชันและบริการที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ แพลตฟอร์มระบบคลาวด์สำหรับองค์กร Nutanix ช่วยยกระดับวิศวกรรมของเว็บ และการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบเสมือนจริง และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ผลลัพธ์ คือ ประสิทธิภาพที่ตรงตามต้องการ , การใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ cloud , การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการใช้งานแอพพลิเคชันอย่างราบรื่นสำหรับแอพพลิเคชันระดับองค์กร

Nutanix AHV-Ready ได้รับรอง Bitdefender GravityZone® มีความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คือ การรักษาความปลอดภัยให้กับ Nutanix ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน GravityZone ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะที่ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อนในการจัดการ และเพิ่มการใช้โครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์ขององค์กร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ด้วยผู้นำตลาดแห่งเทคโนโลยี cloud, collaboration, networking และ virtualization technologies, Citrix powers mobile workstyles และ cloud services ช่วยให้องค์กรที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงไอทีได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆ 260,000 ราย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Amazon Web Services (AWS) ให้บริการแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือด้วยต้นทุนต่ำ และสามารถปรับขนาดได้ใน Cloud ซึ่งสามารถจัดสรรธุรกิจได้ถึง 190 ประเทศทั่วโลก ด้วย Datacenter ที่ให้บริการในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยมีลูกค้าใช้งานในทุกๆอุตสาหกรรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ด้วยความสามารถของ Microsoft ทำให้ Bitdefender สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดโอกาสทางการตลาดและแหล่งข้อมูลการขายและการตลาด ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ดังเดิม ที่มีสมรรถนะของ Microsoft OEM Bitdefender แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบและส่งมอบโซลูชันที่มีคุณภาพซึ่งเหมาะสำหรับแพลตฟอร์มของ Microsoft

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: