Press Center - Bitdefender Thailand

Welcome to Bitdefender Press Center

Our knowledgeable technicians are at your disposal 24/7! We're here to answer any question and resolve any technical issue you may be experiencing.

สิ่งใหม่ๆใน Bitdefender 2018

Last updated on: 21 ก.ค. 2024

This year's Bitdefender 2018 comes with a lot of new and exciting features and enhanced functionality in order to make the user experience easier and pleasant.

วิธีถอนการติดตั้ง Antivirus for Mac หากโปรแกรมถอนการติดตั้งมาตรฐานไม่ทำงาน

Last updated on: 21 ก.ค. 2024

หากขั้นตอนการถอนการติดตั้งมาตรฐานไม่ได้ผลให้ทำตามขั้นตอนจากบทความนี้

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฮาร์ดดิสก์โดยใช้ Disk Cleanup ใน Bitdefender 2017

Last updated on: 21 ก.ค. 2024

เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบโดยการล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Disk Cleanup ใหม่ในส่วน Tools

โปรไฟล์ Wi-Fi ใหม่ใน Bitdefender 2017

Last updated on: 21 ก.ค. 2024

โปรไฟล์ Wi-Fi สาธารณะจะปรับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินออนไลน์และใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน

การอัพเกรดเป็น Bitdefender 2017 ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

Last updated on: 21 ก.ค. 2024

ฉันมี Bitdefender 2016 อยู่แล้วในพีซีของฉัน และต้องการอัปเกรดเป็น Bitdefender 2017 ใหม่