Bitdefender
GravityZone Business Security Premium​

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมนุษย์

แพลตฟอร์มการป้องกันเครื่องปลายทาง การจัดการความเสี่ยง และหาหลักฐานในการโจมตีทางเทคนิค ปรับปรุงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ใช้

 

GravityZone Business Security Premium​ ปกป้ององค์กรของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของเครื่องกลไกมากกว่า 30 รายการ โดย GravityZone ให้การป้องกันแบบหลายชั้นซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องปลายทางแบบเดิมอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้รับการพิสูจน์ในการทดสอบจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงอย่างอิสระ

Adaptive security and most advanced machine learning techniques

เป็นโซลูชันแบบ single-agent, single-console ที่ใช้แค่คอนโซลเดียวสำหรับอุปกรณ์ปลายทางแบบเครื่องจริง เครื่องเสมือน อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบคลาวด์ และอีเมล โดย GravityZone Business Security Premium​ ได้เพิ่มองค์ประกอบของมนุษย์ในระบบนิเวศของการรักษาความปลอดภัยของคุณ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็ให้การมองเห็นและการควบคุมที่แพร่หลายแก่คุณ

การป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

หยุดการโจมตีได้ 99% โดยอัตโนมัติด้วยการป้องกันอันดับ 1 ที่รวมกว่า 30 เทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องที่ปรับใช้ได้ พร้อมตัววิเคราะห์ด้วยแซนด์บ็อกซ์ การต่อต้านการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ และการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรม

หาหลักฐานโจมตีทางเทคนิคและการมองเห็น

รับข้อมูลแบบเชิงลึกที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจากภัยคุกคามของคุณและดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเน้นไปที่การโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่องค์กรของคุณโดยเฉพาะ เห็นภาพห่วงโซ่ของการโจมตีและเพื่อดำเนินการแก้ไข

อุปกรณ์ปลายทางและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วยการทําให้มั่นคงขึ้น

เสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยการควบคุมอุปกรณ์และแอปพลิเคชันแบบบูรณาการ การติดตั้งแพตช์ การเข้ารหัส และเทคโนโลยีอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์แบบบูรณาการเพื่อการประเมิน การจัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับการกำหนดค่าและจุดอ่อนที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคนที่ถูกกระตุ้นด้วย

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ

Human Risk Analytics

Helps identify user actions and behaviors that pose a security risk to the organization such as using unencrypted web pages for logging into websites, poor password management, usage of compromised USBs in the organization’s network, recurrent infections etc.
By placing the human element in the middle of the risk analytics and management strategy, your organization becomes even harder to breach.

Network Attack Defense

Bitdefeder Network Attack Defense, a new endpoint network security layer designed to detect and prevent attacks which use network vulnerabilities. With it we ensure detection of a wide array of attacks from Lateral Movement (Brute Force; Port Scanners), web-service attacks (SQL injections), Traffic-Level attacks (botnets; malicious URLs or remote IOT attacks) to privacy breaches performed via phishing attacks to exfiltrate passwords, credit card or email addresses.

HyperDetect™ Blocks File-less Attacks at Pre-execution

Bitdefender HyperDetect contains machine learning models and stealth attack detection technology. It forms an additional layer of security, specifically designed to detect advanced attacks and suspicious activities in the pre-execution stage.

Sandbox Analyzer Enhances Targeted Attack Detection

Bitdefender Sandbox Analyzer provides pre-execution detection of advanced attacks by automatically sending files that require further analysis to cloud sandbox and taking remediation action based on the verdict.

Attack Forensics and Visualization

Attack Forensics and Visualization enhances the level of visibility you can have into your organization’s threat landscape and reveals the broader context of attacks on endpoints. It lets you zero in on specific threats and perform remediatory action.

Risk Management and Analytics

Risk Management and Analytics continuously scans your endpoints for misconfigurations and application vulnerabilities and makes recommendations for prioritization and remediation, helping control risk and reduce the attack surface.

Ransomware Prevention & Mitigation

Beating ransomware requires understanding the full cyber kill-chain and mapping defenses to each attack stage. Ransomware prevention and mitigation is built into the GravityZone Management Console and consists of automatic, up-to-date tamperproof backup copies of user files, without using shadow copies to blocking and prevention capabilities (Fileless Attack Defense; Network Attack Defense; Advanced Anti-Exploit; Machine Learning Anti-Malware); multiple detection layers (Process inspection, registry monitoring, code inspection, Hyper Detect) and user and system risk mitigation technologies. This way GravityZone covers more ransomware mitigation use cases than competing solutions.

Machine Learning Predicts and Blocks Advanced Attacks

Bitdefender leverages machine learning across its entire portfolio. Scanning engine, HyperDetect, Sandbox Analyzer, Content Control, Global Protective Network are only a few examples of Bitdefender technology that makes use of machine learning.

การจัดการความเสี่ยงสําหรับเครื่องปลายทางและการวิเคราะห์

ดูคะแนนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทของคุณ และดูว่าการกำหนดค่าผิดพลาดและช่องโหว่ของแอปพลิเคชันต่างๆ มีส่วนทำให้เกิดมันอย่างไร

ประเมินการกำหนดค่าที่ผิดพลาดตามลำดับความสำคัญ แอปพลิเคชัน และช่องโหว่ที่ผู้ใช้มักพบบนอุปกรณ์ปลายทางในองค์กรของคุณ

 

รับข้อมูลภาพรวมความเสี่ยงสำหรับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง พร้อมการตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทางและผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

 

ไม่มีการกำหนดค่าที่ผิดพลาด แอปพลิเคชันที่มีช่องโหว่ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ใช้ อุปกรณ์และผู้ใช้แต่ละราย และการแก้ไขการกำหนดค่าที่ผิดพลาด หรือแพตซ์เพื่อแก้ไขช่องโหว่

 

การมองเห็นข้อมูลในเชิงลึก

Attack Forensics และ Visualization ช่วยเพิ่มระดับการมองเห็นที่คุณสามารถมีได้ในภูมิภาพของภัยคุกคามในองค์กรของคุณ และเปิดเผยบริบทที่กว้างขึ้นของการโจมตีบนเครื่องปลายทาง โมดูลของ GravityZone Business Security Premium​ นี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์รากของสาเหตุ การแสดงภาพการโจมตีแบบ kill-chain และการดำเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่ถูกตรวจพบ และบล็อกด้วยเทคโนโลยีการป้องกันต่างๆ ของ GravityZone เช่น Antimalware (Exploit Defense, PowerShell Defense, HyperDetect, อื่นๆ ), Sandbox และ Network-Attack Defense

การแสดงภาพมุมมองแบบ Kill-chain ช่วยให้เข้าใจว่าการโจมตีที่ถูกบล็อกนั้นได้รับการออกแบบมาอย่างไร และให้คุณเป็นศูนย์ในขั้นตอนของการโจมตีที่เฉพาะเจาะจง ที่มีกลไก กระบวนการ ไฟล์ โดเมนเว็บ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากความสามารถในการแก้ไขที่อัตโนมัติแล้ว คุณสามารถใช้ Attack Forensics และ Visualization เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง เช่น การเรียกใช้คำสั่ง PowerShell บนเครื่องที่ติดไวรัสจากระยะไกล การทําลายกระบวนการ การกักเก็บไฟล์ หรือการเพิ่มไฟล์ลงในรายการบล็อกที่ถูกแชร์

GravityZone Business Security Premium​ Technologies

การป้องกันอุปกรณ์ปลายทางแบบบูรณาการ การจัดการความเสี่ยง และแพลตฟอร์เพื่อหาหลักฐานของการโจมตี

RISK ANALYTICS AND HARDENING

Endpoint Risk Analytics

Patch Management

Full-Disk Encryption

Device Control

Web-Threat Protection

Application Control

PREVENTION

Exploit Defense

Fileless Attack Defense

Automated Sandbox Analysis

Network attack Defense

Email Security

Firewall

ATTACK FORENSICS AND VISUALIZATIONS

SIEM Integration

Kill-Chain Visualization

Root-Cause Analysis

Remote Command Shell

REPORTING AND INTEGRATION

Reports

Notifications

SIEM Integration

API Support

Bitdefender GravityZone

ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องปลายทางที่ได้พิสูจน์แล้ว

“GravityZone มอบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดที่เชื่อถือได้ โดยไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลงและส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ในทางปฏิบัติ GravityZone ยังโดดเด่นเพราะให้มุมมองจากส่วนกลางในโครงสร้างพื้นฐานของเรา และจัดการได้ง่าย”
– Matt Ulrich, Network Administrator, Speedway Motorsport

Adaptive security and most advanced machine learning techniques

แหล่งข้อมูล

ESG REPORT “THE EMERGING ERA OF CONFIGURATION RISK ANALYSIS”

 

FILELESS ATTACKS SOLUTION BRIEF

เลเยอร์ของการป้องกันและบริการเพิ่มเติม

1

GRAVITYZONE EMAIL SECURITY

การป้องกันแบบหลายชั้นขั้นสูงสุดสำหรับทั้งองค์กรของคุณจากภัยคุกคามทางอีเมลที่รู้จักและไม่รู้จัก หรือเกิดขึ้นใหม่ หยุดฟิชชิ่งขนาดใหญ่ การโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย การฉ้อโกงหลอกลวงเป็น CEO และมัลแวร์ในเส้นทางของพวกเขา มีให้ใช้งานเป็นส่วนเสริมของ GravityZone Advanced Business Security

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล >

2

GRAVITYZONE INTEGRATED PATCH MANAGEMENT

ระบบที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้องค์กรเสี่ยงต่อเหตุการณ์จากมัลแวร์ การระบาด และการละเมิดข้อมูล รักษาระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของคุณให้เป็นปัจจุบันปลอดภัยทั่วทั้งฐานการติดตั้งสําหรับ Windows – เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์จริง และเซิร์ฟเวอร์เสมือน ด้วย GravityZone Patch Management
อ่านเพิ่มเติม >

3

GRAVITYZONE FULL DISK ENCRYPTION

GravityZone FDE ปกป้องข้อมูลสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ที่เครื่องปลายทางทั้งหมดโดยใช้ประโยชน์จากกลไกการเข้ารหัสที่มีให้โดย Windows (BitLocker) และ Mac (FileVault) ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสอุปกรณ์ดั้งเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์และให้ประสิทธิภาพสูงสุด GZ FDE ถูกรวมเข้ากับ GravityZone Console และ Agent แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Agent หรือต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการคีย์เพิ่มเติม  การใช้โครงสร้างพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องปลายทางที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดการการเข้ารหัสดิสก์แบบ Full Disk Encryption ช่วยให้การติดตั้งแบบรวมศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ความพยายามในการดูแลระบบน้อยที่สุด
อ่านเพิ่มเติม >

4

ข้อมูลจำเพาะและคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลที่จำเพาะ / ความต้องการของระบบ

GravityZone Advanced Business Security พร้อมใช้งานทั้งบนระบบคลาวด์และการปรับใช้ในองค์กรแบบ on-premise ช่วยปกป้องเวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ อีเมล และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ทั้งเครื่องจริงหรือเครื่องเสมือน) เซิร์ฟเวอร์ควรมีสัดส่วนไม่เกินที่ 35% ของจํานวนเครื่องทั้งหมด

จำนวนเมลบ็อกซ์ที่ได้รับการป้องกันสามารถสูงได้ถึง 150% ของจำนวนทั้งหมดของอุปกรณ์ปลายทางที่รวมอยู่แล้วในใบอนุญาตใช้งาน

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS:

Windows Desktop

Windows 10 October 2020 Update (20H2), Windows 10 May 2020 Update (20H1), Windows 10 November 2019 Update (19H2), Windows 10 May 2019 Update (19H1), Windows 10 October 2018 Update (Redstone 5), Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4), Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3), Windows 10 Creators Update (Redstone 2), Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1), Windows 10 November Update (Threshold 2), Windows 10 (RTM, version 1507), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

macOS

macOS Big Sur (11.x), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12)

Windows Tablet and Embedded

Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Windows Server

Windows Server 2019 Core, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Server 2008 R2

Linux

Ubuntu 14.04 LTS or higher, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 or higher, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 or higher, OpenSUSE Leap 42.x, Fedora 25 or higher, Debian 8.0 or higher, Oracle Linux 6.3 or higher, Amazon Linux AMI 2016.09 or higher

CONTROL CENTER MINIMUM HARDWARE REQUIREMENTS

T CPU: 4 vCPU with 2 GHz each
Minimum RAM memory: 6 GB recommended
40 GB of free hard-disk space
Internet access for updates and communication with remote and mobile endpoints.

ENDPOINT HARDWARE REQUIREMENTS

Minimum : 2.4 GHz single-core CPU
Recommended: 1.86 GHz or faster Intel Xeon multi-core CPU
Memory:
Minimum free RAM: 512 MB
Recommended free RAM: 1 GB
HDD space: 1.5 GB of free hard-disk space

GRAVITYZONE CONTROL CENTER (ON-PREMISE CONSOLE)

GravityZone Control Center is delivered as a virtual appliance and is available in the following formats:
OVA (compatible with VMware vSphere, View)
XVA (compatible with Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
VHD (compatible with Microsoft Hyper-V)
Support for other formats and virtualization platforms may be provided on request.

ใช้ GravityZone Business Security Premium​ เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ และความเรียบง่ายในการจัดการได้โดยตรง

GravityZone Business Security Premium​

ใช้โซลูชันด้านความปลอดภัยทางธุรกิจที่ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดีกว่าที่อื่น ๆ !

Bitdefender เป็นอันดับแรกในการทดสอบด้านประสิทธิภาพหรือการใช้งาน 

  Choose the total number of devices (laptops, desktops, file and mail servers or mobile devices*) you want to protect from 5 to 100.

  Looking for more than 100 devices? Contact us here.

  * Required Fields

  Regular Price: ฿3,164.00

  Special Price ฿2,056.60

  You can cover up to 2 servers and 8 mailboxes.
  Servers account for up to 35% and mailboxes for up to 150% of total devices.
  *For the on premise version

  Regular Price: ฿3,164.00

  Special Price ฿2,056.60

  Prices are for licenses only and do not include implementation services.

  Special prices for Thailand only. Product must be activated in Thailand. License is delivered immediately after payment.