วิธีการตั้งค่าการข้ามการ scan file, folder and process

วิธีการตั้งค่าการข้ามการ scan file, folder and process

1.ที่เมนู Protection เลือก View modulesimage2.เลือกเครื่องหมายตามภาพimage3.เลือกไปที่ Exclusion
  - ที่คำว่า List of files and folders excluded from scanning คือการข้ามการสกนโดยสามารถกำหนดการข้ามการสแกนได้ในรูปแบบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ 

  • 3.1 กด Add ตามภาพ

image

  • 3.2
    ที่หน้าต่างที่เด้งขึ้นมากดปุ่ม browse เพื่อทำการกำหนดหาไฟล์หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการข้ามการสแกน

image

  • 3.3 เลือกไปที่ โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการจะข้ามการสแกน ต่อจากนั้นกด ok

image3.4 เลือก both ตามภาพเพื่อเป็นการข้ามการสแกนทั้งแบบ เรียล์ไทม์ (on-access) หรือ แบบตั้งเวลาในการสแกน (On-Demand) ต่อจากนั้นกด Add image4.สำหรับคำว่า List of extension excluded from scanning คือ การข้ามการสแกนโดยกำหนด นามสกุลที่ต้องการไม่ให้ Bitdefender สแกน เช่น .xlsx , .docx เป็นต้น
5.สำหรับคำว่า List of processs excluded from scanning คือการข้ามการสแกนโดยตรวจสอบเป็น Process เช่น ข้ามการสแกนโปรเซส chrome.exe เป็นต้น
   -  5.1 จากภาพด้านให้ไปเลือกหาโปรเซสที่ต้องการข้ามการสแกนเช่น chrome.exe
    - 5.2 เลือก Allow ต่อจากนั้นกด add imageimage

BitdefenderTotal Security 2020

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿1,104.00

ราคาพิเศษ: ฿735.00

Post Releases