การป้องกันมัลแวร์แบบเรียลไทม์

Bitdefender Shield คือคุณสมบัติการป้องกันแบบเรียลไทม์ ที่ได้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของเรา ซึ่งจะให้การป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามมัลแวร์ที่หลากหลาย โดยการสแกนไฟล์ที่เข้าถึงทั้งหมด และข้อความจากอีเมลที่เข้ามา

การตั้งค่าการป้องกันแบบเรียลไทม์ โดยจะเริ่มต้นให้การป้องกันที่ดีต่อมัลแวร์ที่ประสงค์ร้าย โดยอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพของระบบ ตัวอย่างเช่น Bitdefender จะสแกนคำในไฟล์เอกสารของคุณ เพื่อหาภัยคุกคามที่รู้จัก เมื่อคุณเปิดขึ้นมา และข้อความจากอีเมลเมื่อคุณได้รับมาใน Inbox

การตั้งค่าการป้องกันมัลแวร์

 01

เปิดอินเทอร์เฟซหลักของ Bitdefender

02

ไปที่หน้าต่างการป้องกัน (Protection)

03

คลิกที่ปุ่มการตั้งค่า (Setting) ในโมดูล ANTIVIRUS

04

ทำการเลือก SHOW ADVANCED SETTINGS

คำอธิบายคุณสมบัติ

สแกนเฉพาะแอปพลิเคชันเท่านั้น (Scan only applications)

คุณสามารถตั้งค่า Bitdefender เพื่อทำการสแกนไฟล์ หรือ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ทั้งหมด (เฉพาะไฟล์ของโปรแกรมที่ต้องการจะทำการสแกน) เท่านั้น


สแกนแบบแชร์เครือข่าย (Scan network shares)

ตามค่าเริ่มต้นทั้งโฟลเดอร์ในเครื่องและการแชร์เครือข่ายอาจมีการสแกนตามการเข้าถึง เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีขึ้นคุณสามารถยกเว้นตำแหน่งเครือข่ายจากการสแกนที่เข้าถึงได้


สแกนภายในที่คลังที่เก็บไฟล์ (Scan inside archives)

การสแกนภายในคลังเก็บไฟล์ เป็นกระบวนการที่ช้า และจะใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้สำหรับการป้องกันแบบเรียลไทม์ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลือกนี้ ให้เปิดแล้วลากตัวเลื่อนไปตามการกำหนดค่า เพื่อกำหนดขีดจำกัด ขนาดที่ยอมรับได้สูงสุด (เป็น MB) ของไฟล์เก็บถาวร ที่ต้องการจะสแกนเมื่อเข้าถึงไฟล์นั้นๆ

สแกนอีเมล (Scan e-mails)

เพื่อป้องกันไม่ให้มัลแวร์ถูกดาวน์โหลดมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Bitdefender จะทำการสแกนอีเมลขาเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ

สแกนบูตเซกเตอร์ (Scan boot sectors)

คุณสามารถตั้งค่า Bitdefender เพื่อสแกนบูตเซกเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยคุณสามารถเลือกสแกนเฉพาะไฟล์ใหม่ และไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการสแกนเฉพาะไฟล์ใหม่ และไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถปรับปรุงการตอบสนองของระบบขั้นต่ำโดยรวมได้อย่างมาก ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูง

สแกนหา keyloggers (Scan for keyloggers)

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อสแกนระบบของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่มี keylogger แฝงตัวเข้ามาอยู่ในเครื่องของคุณ

สแกนก่อนบูต (Early boot scan)

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อสแกนระบบของคุณเมื่อเปิดเครื่องทันทีที่มีการโหลด Services ที่สำคัญทั้งหมด

การดำเนินการหลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์ (Action after the scan is completed)

เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสแกน คุณมีสามตัวเลือก ดังนี้: ดำเนินการที่เหมาะสม (Take proper actions)ย้ายไฟล์ไปยังที่กักกัน (Move files to quarantine), และปฏิเสธการเข้าถึง (Deny access)

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!