การรับรองและการฝึกอบรม โปรแกรม Bitdefender Partnership เพื่อเพิ่มความรู้และผลประโยชน์สูงสุด

การรับรองและการฝึกอบรม โปรแกรม Bitdefender Partnership เพื่อเพิ่มความรู้และผลประโยชน์สูงสุด

ในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญ โปรแกรมพันธมิตรของ Bitdefender ช่วยให้องค์กรและบุคคลสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านการรับรอง อีเลิร์นนิง และการสนับสนุน บทความนี้เจาะลึกถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรับรอง Bitdefender

 

การได้รับการรับรองจาก Bitdefender เป็นสิ่งสำคัญ

ลองนึกภาพการมอบรถสปอร์ตที่ทรงพลัง เช่น นักแข่งรถ Formula 1 ของ Ferrari อย่าง Scuderia Ferrari ให้กับคนที่ไม่มีทักษะและความรู้ในการขับรถคันนั้น ผลที่ตามมาคงจะเป็นหายนะ ในทำนองเดียวกัน เทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างเหมาะสม Bitdefender ตระหนักดีถึงสิ่งนี้และให้ความสำคัญกับการรับรองสำหรับพันธมิตรเป็นอย่างมาก

การรับรองเป็นรากฐานที่สร้างความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยครอบคลุมแง่มุมต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอน การนำไปปฏิบัติและการกำหนดค่า การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ การดำเนินการและการประเมินผล และการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆ โปรแกรมการรับรองของ Bitdefender ช่วยให้พันธมิตรมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการนำทางภูมิทัศน์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นที่น่าสังเกตว่า 95% ของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ การรับรองช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยทำให้แน่ใจว่าบุคคลต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและมีความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลรอบด้านในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการรับรองจาก Bitdefender