ภาพบรรยากาศการร่วมงาน IT Security Day 2018

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 Bitdefender Thailand ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2018 (IT Security Day 2018) ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โดยมี อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การสร้างความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

 น้องๆนักศึกษาฝึกงานมาร่วมกิจกรรมและสร้างสีสันภายในงานนิทรรศการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2018 (IT Security Day 2018)

 

ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมกิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับแอนตี้ไวรัส Bitdefender และรับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส Bitdefender ไปปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ โดยแอนตี้ไวรัส Bitdefender 1 กล่อง สามารถใช้ได้ถึง 3 เครื่อง

 

 คุณรินทร์ลภัส จารุตเกียรติสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Bitdefender Thailand ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2018 (IT Security Day 2018) และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส Bitdefender รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วม

 

 ขอขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส Bitdefender

 

BitdefenderTotal Security 2019

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿739.00

ราคาพิเศษ: ฿1,100.00

Post Releases