ฉันไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์อื่นได้เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์: เพิ่มข้อยกเว้นให้กับอุปกรณ์อื่นของฉันใน Bitdefender 2018

ในขณะที่ใช้ Bitdefender 2018 ไฟร์วอลล์อาจขัดขวางการเชื่อมต่อระหว่างระบบของคุณกับอุปกรณ์อื่น (เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเครื่องพิมพ์ ) ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือสั่งพิมพ์ไฟล์งานได้

วิธีการจัดการที่ดีที่สุดคือการกำหนดการตั้งค่า Bitdefender เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มกฎไฟร์วอลล์สำหรับอุปกรณ์ หากต้องการเพิ่มกฎใหม่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่หน้าทำการหลักของ Bitdefender Central

2. ไปที่หน้าต่าง Protection แล้วคลิกที่ VIEW FEATURES

3. คลิกไอคอน   ที่มุมล่างขวาของโมดูลไฟร์วอลล์

4. ไปที่ช่อง NETWORK ADAPTERS  คลิกที่ช่องที่ตรงกับช่องเครือข่ายของคุณและเลือก Home / Office

5. ในส่วนล่างของหน้าต่างให้คลิกที่ Home / Office

6. ไปที่ช่อง SETTINGS

7. คลิกที่ Edit stealth settings

8. ตั้งสวิตช์ที่สอดคล้องกับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณเป็น Off หลังจากนั้นให้คลิกที่ OK

9. กรุณาเลือกช่อง RULES แล้วจึงคลิกที่ Add rule

10. ในส่วนบนของหน้าต่างให้เลือก ตั้งเป็น YES เพื่อตั้งค่าใช้ได้กับแอปพลิเคชันทั้งหมด

11. กรุณาเลือกอนุญาต

12. ไปที่ Network Type กรุณาเลือก Home / Office

13. จากนั้นคุณจะต้องแก้ไข IP Protocol แนะนำให้เลือก Any

14. ส่วนสุดท้าย Direction กรุณาเลือก Both

15. ไปที่ตัวเลือก Advanced

16. ถัดจาก Custom Remote Address (ที่กำหนดเอง) ให้ตั้งค่าเป็น On (เปิด) จากนั้นในช่อง IP พิมพ์หมายเลขของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อให้ตรงกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุพอร์ตที่อนุญาตให้ใช้ได้ หรือถ้าคุณไม่สามารถระบุพอร์ตได้ ระบบจะอนุญาตให้ใช้ได้กับพอร์ตทั้งหมด

17. คลิก Ok

BitdefenderTotal Security 2020

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿1,104.00

ราคาพิเศษ: ฿735.00

Post Releases