วิธีตั้งค่ากฎ Firewall ใน Bitdefender 2018

บิทดีเฟนเดอร์ไฟร์วอลล์ใช้เพื่อตั้งค่าเพื่อคัดกรองข้อมูลการส่งผ่านไปยังระบบของคุณ

บิทดีเฟนเดอร์ 2018 ผู้ใช้งานสามารถจัดการการตั้งค่า กฎต่างๆ ของไฟร์วอลล์ เพื่อทำการควบคุมแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

1. คลิกที่แท็บไอคอนการป้องกันด้านซ้ายมือของไซด์บาร์ ในหน้าจอผู้ใช้งานบิทดีเฟนเดอร์

2. คลิกที่ VIEW FEATURES

3. คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าในด้านบนมุมขวาของโมดูล FIREWALL

4. เลือกที่แท็บ RULES โปรแกรมที่ได้มีการสร้างกฎการตั้งค่าของไฟร์วอลล์แล้วจะปรากฏขึ้น

 

 

หมายเหตุ: เพียงคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่อดูกฎที่สร้างขึ้น สำหรับแต่ละกฎข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้น: Network, Protocol, Traffic, Ports, IP และ Access

ในการจัดการกฎต่างๆ คุณจะต้องใช้ปุ่มสามปุ่มด้านบนตาราง: ADD RULE, DELETE, RESET RULES

5. หากต้องการเพิ่มกฎของแอปพลิเคชัน ให้คลิกปุ่ม ADD RULE หลังจากนั้นหน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น

 

 

6. เลือกว่ากฎต่างๆ ว่าจะใช้กับแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือไม่ โดยคลิกที่สวิตช์ที่อยู่ในส่วนบนของหน้าต่าง

7. คลิกเรียกดูและเลือกไฟล์ .exe ของแอปพลิเคชันที่จะใช้กฎการตั้งค่าของไฟร์วอลล์

8. เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้:

Allow: โปรแกรมประยุกต์ที่ระบุจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่าย / อินเทอร์เน็ตภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกระบุ

Deny: โปรแกรมประยุกต์ที่ระบุจะถูกปฏิเสธการเข้าถึงเครือข่าย / อินเทอร์เน็ตภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกระบุ

9. เลือกรูปแบบของเครือข่ายที่ต้องการที่จะใช้งาน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกนี้: Any, Home/Office, or Public

10. ขั้นตอนถัดไป คุณจะต้องเลือกโปรโตคอล IP ที่จะนำไปใช้กับกฎของไฟร์วอลล์ที่คุณได้ทำการตั้งค่าไว้

11. สุดท้าย ให้ทำการเลือกทิศทางของเครือข่าย โดยกฎต่างๆ จะมีดังต่อไปนี้ เพื่อใช้กับ:

Outbound (ขาออก): กฎจะถูกใช้เฉพาะสำหรับการรับส่งข้อมูลขาออกเท่านั้น

Inbound (ขาเข้า): กฎจะถูกใช้เฉพาะสำหรับการเข้าชมที่เข้ามาเท่านั้น

Both (ทั้งสอง): กฎจะถูกใช้ทั้งสองทิศทาง

หมายเหตุ: คุณสามารถหาตัวเลือกเพิ่มเติมในแท็บ Advanced โดยในแท็บ Advanced นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ ดังต่อไปนี้:

Custom Remote Address: ระบุที่อยู่ IP ระยะไกล และพอร์ตที่ใช้กับกฎของไฟร์วอลล์ที่เราตั้งค่าเอาไว้

Custom Local Address: ระบุที่อยู่ IP ภายใน และพอร์ตที่ใช้กับกฎของไฟร์วอลล์ที่เราตั้งค่าเอาไว้

 

BitdefenderTotal Security

Regular Price: ฿2,098.00

ประหยัด:฿419.60

Special Price: ฿1,678.40

Post Releases