BTS has announced the measures to remedy the passengers affected by the train failure.

BTS has announced the measures to remedy the passengers affected by the train failure.

รถไฟฟ้า BTS จัดแถลงข่าวเผยมาตรการดูแลผู้โดยสารกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นหนักสุดคือเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารรถไฟฟ้ส BTS ได้เปิดเผยมาตรการ เมื่อเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยสรุปและเริ่มใช้จริงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ

กลุ่มที่ 1 ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561

• บัตร RABBIT แบบเติมเงิน ได้รับเที่ยวเพิ่ม 3 เที่ยว
• บัตร RABBIT แบบเติมเที่ยว ได้รับเที่ยวเพิ่ม 6 เที่ยว

*เที่ยวที่รับเพิ่ม ใช้เดินทางได้ภายใน 45 วัน และมีอายุการใช้งานอีก 30 วัน นับจากใช้เที่ยวพิเศษวันแรก โดยรับเที่ยวเพิ่มที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีตั้งแต่วันที่ 7-31 กรกฎาคม 2561

กลุ่มที่ 2 หากรถไฟฟ้าล่าช้าเกิน 30 นาที

• บัตร RABBIT แบบเติมเงิน จะไม่ถูกตัดเงิน
• บัตร RABBIT แบบเติมเที่ยว ไม่ถูกตัดเที่ยวการเดินทาง โดยผู้โดยสารต้องออกประตูที่สถานีกำหนด เท่านั้น ทั้งนี้เฉพาะแบบเติมเที่ยวจะได้รับเที่ยวเดินทางพิเศษให้ภายหลัง 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

 

กลุ่มที่ 3 บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว ที่ซื้อจากตู้จำหน่ายบัตร

• นำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายใน 14 วัน หรือ นำมาขอเงินคืนได้

นอกจากนี้ทาง BTS เตรียมจัดทำแอป BTS SKYTRAIN บนมือถือ เพื่อแจ้งเหตุกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง และความหนาแน่นของผู้โดยสารแต่ละสถานีแบบ Real time คาดว่าจะเริ่มเปิดให้โหลดแอปทาง App Store และ Play Store ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้

 

Cr. BTS.SkyTrain