Bitdefender ร่วมกับ ISSP จัดอบรมรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา Bitdefender Thailand ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด จัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 15 โดยทางทีม ฺBitdefender ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส ฺBitdefender ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ Homeuse ที่ใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์ GravityZone ซึ่งใช้ในเชิงธุรกิจ Bitdefender ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

 

BitdefenderTotal Security 2020

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿739.00

ราคาพิเศษ: ฿1,100.00

Post Releases