Bitdefender Thailand ร่วมกับ Techtalkthai ออกงาน CEBIT ASEAN Thailand

Bitdefender Thailand ร่วมกับ Techtalkthai ออกงาน CEBIT ASEAN Thailand ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทีม Bitdefender Thailand ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อ Endpoint Security Earthquake ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019