บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ 28-30 สิงหาคม 2560

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ ร่วมกับพาร์ทเนอร์โกลด์ บริษัท แอมโปไมโครซิส จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ Bitdefender ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากโลกไซเบอร์ และโซลูชั่นความปลอดภัยของบิทดีเฟนเดอร์ .