Bitdefender ร่วมกับ SIS จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน

 

Bitdefender ร่วมกับ SIS จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตัวแทนสาขา ประจำเดือนกันยายน ณ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ และมัลแวร์ที่แอบแฝงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ต่างๆของ Bitdefender ที่สามารถปกป้องได้มากกว่าการป้องกันมัลแวร์เพียงอย่างเดียว เช่น เช่น ฟีเจอร์ Parental Control ช่วยดูแลลูกหลานคุณจากภัยร้ายรอบตัว สามารถทำการปกป้องการเข้าถึงจากเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก ซึ่งไม่ได้ทำการบันทึกไว้ในโทรศัพท์ จะสามารถรับสายได้เฉพาะเบอร์ที่ทำการบันทึกไว้ในเครื่องเท่านั้น รวมถึงฟีเจอร์ VPN ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล ซึ่งการจัดอบรมนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนสาขามีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอนติไวรัส Bitdefender เพิ่มมากขึ้น

BitdefenderTotal Security 2019

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿739.00

ราคาพิเศษ: ฿1,100.00

Post Releases