Bitdefender Mobile Security ได้รับคะแนนเต็ม 6/6 จาก AV-TEST

ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้ Android คุณได้รับการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดจาก Software แอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดที่ได้รับคะแนนเต็มจาก AV-TEST

แอนตี้ไวรัส Bitdefender Mobile Security ได้รับคะแนนเต็ม 6/6 จากผลการทดสอบของ AV-TEST

ในด้านการตรวจจับมัลแวร์ใน Anroid แบบ real-time ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆที่ตรวจจับมัลแวร์ได้อยู่ที่ 96.9% แต่ Bitdefender สามารถตรวจจับได้ 100%

ในด้านการตรวจจับมัลแวร์ใน Andorid ช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆที่ตรวจจับมัลแวร์ได้อยู่ที่ 98.1% แต่ Bitdefender สามารถตรวจจับได้ 100%

 

Cr. AV-TEST

 

 

BitdefenderTotal Security 2019

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿739.00

ราคาพิเศษ: ฿1,100.00

Post Releases