Bitdefender ร่วมงาน Commart Connect 2017

Bitdefender ร่วมงาน Commart Connect 2017 พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 ได้ถึง 5 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Bitdefender เข้าร่วมงาน Commart Connect 2017 พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 ได้ถึง 5 และช่วงนาทีทองที่ลดกว่า 50% ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิต์