Bitdefender Thailand สนับสนุนซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสให้ ม.สวนดุสิต เมื่อ 3 ต.ค.60

Bitdefender Thailand สนับสนุนซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสให้ ม.สวนดุสิต เมื่อ 3 ต.ค.60

Bitdefender (Thailand) ร่วมให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender เพื่อให้นักศึกษาใช้งานฟรี พร้อมจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้ความรู้เรื่อง Security Software อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

.

Post Releases