ล่าสุด Bitdefender Antivirus for Mac ได้รับคะแนนเต็ม 6/6 ในเรื่องของประสิทธิภาพการป้องกันและการใช้งานจากการทดสอบ AV-TEST GmbH

การตรวจจับที่ดีที่สุด

ในการทดสอบการแก้ปัญหาแต่ละครั้งต้องใช้ในการตรวจหาบล็อกหรือลบผู้บุกรุกรายล่าสุดมากกว่า 500 ราย ในกรณีของผลิตภัณฑ์ Home use Bitdefender ได้รับคะแนนเต็ม 6 เต็ม 6ในส่วนของประสิทธิภาพการป้องกันและการใช้งาน และในโซลูชัน Business Bitdefender สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน

ง่ายต่อการใช้งานและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

การทดสอบแอนตี้ไวรัสขณะที่กำลังใช้งาน MacOS อยู่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ MacOS มากน้อยเพียงใด พบว่าผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส Bitdefender Home Use ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ MacOS จึงได้รับคะแนนสูงสุด 6/6 คะแนน

 

Cr. AV-TEST

BitdefenderTotal Security 2020

ราคาปกติ: ฿1,839.00

ประหยัด:฿739.00

ราคาพิเศษ: ฿1,100.00

Post Releases