News Room - Bitdefender Thailand

Welcome to Bitdefender News Room

Our knowledgeable technicians are at your disposal 24/7! We're here to answer any question and resolve any technical issue you may be experiencing.

Bitdefender Thailand สนับสนุนซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสให้ ม.สวนดุสิต เมื่อ 3 ต.ค.60

Published on: 5 ต.ค. 2017

Bitdefender Thailand สนับสนุนซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสให้ ม.สวนดุสิต เมื่อ 3 ต.ค.60

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน Banana MegaCom 2017 เมื่อ 11-20 สิงหาคม 60

Published on: 26 ก.ย. 2017

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน Banana MegaCom 2017 เมื่อ 11-20 สิงหาคม 60

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ในงาน CE Fair 2017 กับ IT City เมื่อ 18-27 สิงหาคม 60

Published on: 26 ก.ย. 2017

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ในงาน CE Fair 2017 กับ IT City เมื่อ 18-27 สิงหาคม 60

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 7 กันยายน 2560

Published on: 26 ก.ย. 2017

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 7 กันยายน 2560

Bitdefender ร่วมงาน TME2017

Published on: 4 เม.ย. 2017

Bitdefender ร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2017 พร้อมด้วยโปรโมชั่นเมื่อวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Bitdefender ร่วมงาน Commart Connect 2017

Published on: 1 เม.ย. 2017

Bitdefender เข้าร่วมงาน Commart Connect 2017 พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 ได้ถึง 5 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิต์

Bitdefender ร่วมงาน SiS Consumer BU Booth Camp

Published on: 1 เม.ย. 2017

Bitdefender Thailand เข้าร่วมงาน SiS Consumer BU Booth Camp ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Serenity

Bitdefender Thailand ออกโปรโมชั่น Q1/2017 ซื้อ 1 ได้ถึง 3

Published on: 1 เม.ย. 2017

Bitdefender Thailand ออกโปรโมชั่น Q1/2017 ซื้อ 1 ได้ถึง 3

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน SiS Technology Show Case Technology เมื่อ 22 ส.ค. 2560

Published on: 1 เม.ย. 2017

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน SiS Technology Show Case Technology เมื่อ 22 ส.ค. 2560

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ 28-30 สิงหาคม 2560

Published on: 1 เม.ย. 2017

บิทดีเฟนเดอร์ ไทยแลนด์ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ 28-30 สิงหาคม 2560