ติดต่อเรา

* Required Fields

ฝ่ายบริการลูกค้าสินค้า Home Users:

(Bitdefender Antivirus Plus, Internet Security, Total Security)

Call Center: +66(0)22 333 555

วันทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่ 8:00 - 21:00 น.

อีเมล: support@bitdefender.co.th

 

ฝ่ายบริการลูกค้าสินค้า Business Solutions:

Tel. (+66) 02 108 1234  ext. 1

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่ 8:30 - 17:30 น.

อีเมลฝ่ายเทคนิค: gzsupport@bitdefender.co.th

 

Sales office:

Tel. (+66) 02 108 1234  ext. 2

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่ 8:30 - 17:30 น.

อีเมลฝ่ายขาย: sales@bitdefender.co.th

 

บิทดีเฟนเดอร์ (ประเทศไทย) 

92/37 ชั้น 14 อาคารสาธรธานี 2

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม 10500