Careers

เรากำลังมองหาบุคคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้

เรายินดีรับผู้สมัครทุกคน :

 • สนใจงานในธุรกิจที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง?
 • บรรยากาศการทำงานที่ดี พร้อมกับทีมงานมืออาชีพ
 • โอกาสในการพัฒนางาน
 • มีสวัสดิการที่น่าสนใจ

Pre-sales Engineer

ความรับผิดชอบ

บุคคลในตำแหน่งนี้ รับผิดชอบ ในการนำเสนอโซลูชั่น, แสดงตัวอย่าง, ทดสอบการใช้โปรแกรม, วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เสนอการเปรียบเทียบ และการให้บริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ของผลิตภัณฑ์ Bitdefender บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการก่อนการขายของลูกค้า เสนอแนะ และให้ความคิดเห็นกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งเดียวกัน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server, Hyper V, VMware and Linux
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ networking
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, หากมีความรู้ด้าน end-point จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวิเคราะห์ได้ดี และ รักการบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และอังกฤษ ในระดับที่ดี

ผู้สนใจสมัคร สอบถาม หรือ ส่งประวัติส่วนตัว มาที่ : hr@bitdefender.co.th 

Channel Manager / Channel Supervisor / Channel Officer 

ความรับผิดชอบ

บุคคลในตำแหน่งนี้ รับผิดชอบการพัฒนาช่องทางการขาย ดูแล และ หาพาร์ทเนอร์ใหม่ ในการจัดจำหน่าย, ระบบโดยรวม, จัดการการขายในกลุ่มตลาดและพื้นที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่หลักจะรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การตรวจสอบและติดตามการขายทั้งหมด การขยายลูกค้าและคู่ค้าใหม่ในตลาด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งเดียวกัน
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดไอทีในประเทศไทยดี
 • มีประสบการณ์ด้านโซลูชั่นความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองการเขียน / การสื่อสารด้วยวาจาและทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ด้วยความสามารถในการโต้ตอบและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กับองค์กรพันธมิตร ทุกระดับ
 • ทำงานเป็นทีม และมีแรงจูงใจในตัวเอง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และอังกฤษ ในระดับที่ดี

ตำแหน่ง และเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้สนใจสมัคร สอบถาม หรือ ส่งประวัติส่วนตัว มาที่ : hr@bitdefender.co.th 

Marketing Manager / Marketing Officer

ความรับผิดชอบ

บุคคลในตำแหน่งนี้รับผิดชอบการพัฒนาแผนการตลาด การดำเนินการและการประเมินผลโดยความร่วมมือกับทีมงานและพันธมิตร ร่วมมือกับสื่อไอที การจัดการกิจกรรมทางการตลาดและการติดตามการแข่งขัน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งเดียวกัน, มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอทีเป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม และมีแรงจูงใจในตัวเอง รักในการบริการ
 • ใช้งาน MS Office (Excel, Power Point) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน อยู่ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

ตำแหน่ง และเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้สนใจสมัคร สอบถาม หรือ ส่งประวัติส่วนตัว มาที่ : hr@bitdefender.co.th